HENTAJIT – Phẩm chất của hệ thống này

Hentaiz – HENTAJIT – nghĩa đen là "Nghề nghiệp xinh đẹp của những người được Chúa chọn" – là tên của một hệ thống số học dựa trên các đặc điểm cá nhân của con người để dự đoán sự nghiệp và tình yêu của họ. Hentaiz, còn được gọi là "Số lượng tình yêu", là một hệ thống sử dụng các giá trị số của ngày sinh của mỗi cá nhân để xác định tương lai của họ.

Tên Hentaiz Danh pháp: Hentaiz là một từ tiếng Nhật có nghĩa là "Nghề nghiệp xinh đẹp của những người được Chúa chọn". Tên Hentaiz Số 4 Phẩm chất: Đặc điểm đầu tiên mà HENTAJIT có là nó có khả năng làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Bốn phẩm chất chính mà hệ thống này xem xét là:

HENTAJIT – Nhân cách số 3: Nhân vật thứ ba của hệ thống này là tính cách của người sẽ được sinh ra là HENTAJIT. Tính cách của một người là tính cách mà người khác sẽ xác định khi họ nhìn thấy HENTAJIT. Chính tính cách của HENTAJIT sẽ quyết định loại nghề nghiệp mà người này sẽ chọn và cách họ sử dụng nghề nghiệp đó.

HENTAJIT – Số tuổi: Ký tự thứ tư của hệ thống là tuổi của người sẽ sinh ra là HENTAJIT. Khi biết ngày sinh của HENTAJIT, người ta có thể tính được tuổi trung bình của một người và mất bao nhiêu năm để người đó đạt được công việc và lối sống mà họ mong muốn.

HENTAJIT – Số cá nhân: Ký tự thứ năm của hệ thống này là tính cách của người sẽ được sinh ra là HENTAJIT. Con số tính cách này cho biết liệu người đó có lãng mạn, thân thiện, vui vẻ yêu thích, hướng ngoại, can đảm, đam mê, quan tâm, điềm tĩnh và hòa bình hay không, nghệ thuật, thông minh, từ bi, trung thành và tinh thần.

HENTAJIT – Số nghề nghiệp: Ký tự thứ sáu của hệ thống là nghề nghiệp của người sẽ sinh ra là HENTAJIT. Số nghề nghiệp này cho biết người đó sẽ làm việc trong một tổ chức hay một cá nhân tư nhân. Nó cũng cho biết liệu người đó có làm việc trong lĩnh vực giáo dục, luật, dịch vụ công, truyền thông, ngân hàng và chính trị hay không.

HENTAJIT – Số học vấn: Ký tự thứ bảy của hệ thống là trình độ học vấn của người sẽ sinh ra là HENTAJIT. Số học vấn này là thước đo trình độ học vấn cơ bản và nâng cao của người đó. Nó cũng cho biết liệu người đó có định trở thành bác sĩ, luật sư, giáo viên hoặc bất kỳ loại chuyên gia nào khác hay không.

HENTAJIT – Số dịch vụ công: Ký tự thứ tám của hệ thống là dịch vụ công của người sẽ được sinh ra là HENTAJIT. Điều này đề cập đến các hoạt động của một người như được tuyển dụng như một giáo viên, chính trị gia, nhà báo, cố vấn truyền thông, thành viên quốc hội, v.v.

HENTAJIT – Số nghề nghiệp: Ký tự thứ chín của hệ thống là nghề nghiệp của người sẽ sinh ra là HENTAJIT. Đây là thước đo về loại nghề nghiệp mà một người sẽ có và khoảng thời gian để anh ta đạt được vị trí mà anh ta muốn.